trac_boysbasketball_150Ottawa-Glandorf 57 Findlay 39
Whitmer 67 Start 61