trac_girlsbasketball_150Anthony Wayne 44 Findlay 41
Ottawa-Glandorf 76 Lima Senior 63
Whitmer 60 Springfield 37