Mansfield Senior 54 Central Catholic 50
Findlay 65 Ottawa-Glandorf 51
Whitmer 54 Start 47