trac_boysbasketball_150Whitmer 63 Sylvania Southview 43