Sandusky 85 Fremont Ross 62
Ottawa-Glandorf 63 Lima Senior 61
St. John’s Jesuit 60 Anthony Wayne 53, 2OT